Békéscsabai Reformátusok

Hirdetmény

A felvidéki magyarok kitelepítéséről szóló pályamunkák

(Olvasásához kattintson a pályamű címére)

Bali Boglárka-Lakosságcsere Nagybánhegyesen
Jónás Sára - Gútai nemzettség
Kelemen Dominika - Interjú
Rémmese a XX
Sipiczki Annamária - Így élte meg családunk a 1947. évi lakosságcserét

A pünkösdi ünnepkör istentiszteleti rendje:

Május 18. mennybemenetel (áldozócsütörtök) ünnepén 8:45-kor és 18 órakor istentisztelet
Május 22-26-ig (hétfőtől péntekig) úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentisztelet vendég igehirdetőkkel,
28-án és 29-én 10 órakor pünkösdi úrvacsorás istentisztelet legátus szolgálatával. Pünkösd vasárnapján konfirmációi fogadalomtétel is lesz.

Békéscsaba, Békés Megye székhelye és gazdasági központja az Alföld dél-keleti részén terül el
Szegedtől 100, Debrecentől 130, a fővárostól 230 és a legközelebbi romániai határátkelőtől 20 kilométerre.
A település neve a magyarok közt kedvelt Csaba keresztnévből származik. A környék az ókor óta lakott, de az Árpád-kori települést az 1332–1337-es pápai tizedjegyzékben említik először.
A település református hitre tért és a 17. században még iskolát is tartottak fenn, azonban az  Oszmán Birodalom  ellen folytatott  felszabadító harcok  során a lakosság elmenekült, majd 1703-ban a gyulai rácok felgyújtották a települést, így az elnéptelenedett. Az elvadult vidék újratelepítését Harruckern János György szervezte, aki evangélikus szlovákokat telepített le a vallásszabadság ígéretével, így lett az idők folyamán a magyarországi szlovákság kulturális központjává. Reformátusok később érkeztek
s 1907-ben alapítottak gyülekezetet. A templom id. Koppányi Gyula lelkipásztorsága idején az alapítás után öt évvel Wágner József tervei alapján neoromán stílusban épült fel, a gyülekezet
főgondnoka nagyarányú támogatásából és a különböző felekezetű emberek adományából. A csillagboltozatos egyhajós templom 280 ülőhellyel várja az Isten megszólítására vágyókat. A gyülekezet tagjai kezdetben hivatalból idehelyezett köztisztviselők, iparosok és törpebirtokosok voltak, majd a közösség növekedéséhez nem csak a trianoni békediktátum elől menekülők, hanem az 1947-ben a felvidéki kitelepítettek is hozzájárultak. A szülőföldjükről kiszakítottak pásztorolását az akkori református lelkipásztor, ifj. Koppányi Gyula kezdte meg. A református templomok között
ritkaságnak számító szimbólumokat megjelenítő színes üvegablakok Szeverényi Mihály kortárs festőművész tervei alapján 2003-ban kerültek beépítésre.

A reformáció 500 éves évfordulóján egy feliratos kő került a bejáróra Kálvin János szavaival:” Jobb az igazság útján sántikálni, mint nagy vidáman letérni róla. „A templomtérben pedig a református zászlón „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk” bibliai idézete olvasható.
A 36 méter magas toronyban ma már két harang hív imádságra. A második harangnak majd 100 évig üres volt a helye, majd 2008-ban öntötték Gombos Miklós őrbottyáni műhelyében.
A délidőben megszólaló régi, Gabriella nevű 1039 kilogrammos harangot a templomépítés évében Seltenhofer Frigyes soproni műhelyében öntötték a Hadügyminisztériumtól kapott ágyúércből.
Felirata: „Gabriella Egy kis leányában boldog édesanya Dr. Debreceni Lajosné sz. Fejér Erzsébet Isten iránti hálából öntette e harangot a békéscsabai Református Egyháznak 1912-ben. Seltenhofer Frigyes és Fiai CS. és M.K: harangöntők Sopronban. Ma ha az én szómat halljátok meg ne keményítsétek a ti szíveteket Sid. 3:8. „
Forrás:
Cs. Szabó István: A Békéscsabai Református Egyház története
Békésvármegye története. II. kötet (1896) | Arcanum. adt.arcanum.com.

BÉKÉSCSABAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA HIVATALI IDŐ (TÉLI IDŐSZÁMÍTÁS IDEJÉN):

  • Hétfő: 9-12
  • Kedd: 17-18
  • Szerda: SZÜNNAP
  • Csütörtök: 9-12 és 17-18
  • Péntek: SZÜNNAP

Egyéb időpont egyeztetése: 06-20-222-0828 telefonszámon Hivatali időben is kérjük csöngessen!

 

Következő alkalmunk

szept
10
vas
Vasárnapi Istentisztelet @ Békéscsabai Református templom
szept 10 @ 10:00 de. – 11:00 de.
szept
12
ked
Bibliaóra @ Békéscsabai református templom
szept 12 @ 6:00 du. – 7:00 du.
szept
14
csü
Nehezen érthető bibliai helyek
szept 14 @ 6:00 du. – 6:45 du.
szept
17
vas
Vasárnapi Istentisztelet @ Békéscsabai Református templom
szept 17 @ 10:00 de. – 11:00 de.
Istentisztelet Mezőmegyer
szept 17 @ 2:00 du. – 3:00 du.
szept
19
ked
Bibliaóra @ Békéscsabai református templom
szept 19 @ 6:00 du. – 7:00 du.
szept
21
csü
Nehezen érthető bibliai helyek
szept 21 @ 6:00 du. – 6:45 du.
szept
24
vas
Vasárnapi Istentisztelet @ Békéscsabai Református templom
szept 24 @ 10:00 de. – 11:00 de.
szept
26
ked
Bibliaóra @ Békéscsabai református templom
szept 26 @ 6:00 du. – 7:00 du.
szept
28
csü
Nehezen érthető bibliai helyek
szept 28 @ 6:00 du. – 6:45 du.

Kérjük támogassa egyházunkat

Adója 1 %-ával a Református Egyházat, a Reformációért
Alapítványunknak felajánlott 1 %-kal és adományával közvetlenül gyülekezetünket
támogathatja.

Reformációért Alapítvány adószáma: 18376706-1-04

gyülekezetünk számlaszáma:

Unicredit: 10918001-00000056-57000005

Elérhetőségeink:

Békéscsabai Református Egyházközség

Telefon: +36-66/327367

Mobil: +36-20/2220828

Békéscsaba Deák utca 4.

5600

Gyülekezeti élet

 

Képek, videók, friss információk egyházközségünk életéből.

Hitünk alapja

A Biblia

A Heidelbergi Káté

A 2. Helvét hitvallás itt érhető el.